Misschien heeft iemand die met een ziekte of beperking leeft wel meer veerkracht dan anderen.